Jasadi

Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG:

Indien u in mijn praktijk therapie volgt, registreer en verwerk ik bepaalde persoonsgegevens, deze zijn nodig voor cliëntendossier bij (medische)informatie en gegevens, deze zijn noodzakelijk voor het geven van acupressuur therapie.
Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk, als therapeut ben ik gebonden aan het beroepsgeheim. De dossiers en kopie worden op papier bewaard, niet digitaal. Zij worden bewaard in een afgesloten archiefkast.

Uw rechten:

Op aanvraag heeft u altijd recht op inzage in uw dossier. Ook heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wetgeving moet bewaren. Het recht op het laten aanpassen, wijzigen van de gegevens, indien u het vermoeden heeft dat de gegevens niet correct zijn. Het recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, ten aanzien van mijn verwerking van uw persoonsgegevens.

Een deel van de persoonsgegevens bewaar ik tenminste 10 jaar. Dit in verband met verplichting naar de belastingdienst. De overige informatie kan ik minimaal 15 jaar bewaren. Indien ik echter oordeel dat het bewaren niet nodig is, kan ik ertoe besluiten om uit privacy overwegingen de gegevens te vernietigen.

Bij het intakegesprek ontvangt u een toestemmingsformulier en behandelovereenkomst, cliënten die nog in therapie zijn, zullen dit formulier ook nog ontvangen. Hierop wordt door het ondertekenen van de cliënt, mij toestemming gegeven om persoonsgegevens te registreren en verwerken. Deze toestemming kan ieder moment weer ingetrokken worden.